×
Logowanie Nowe konto Strona główna Premium Regulamin Sprawdź linki Nowosci Kontakt


Uwaga! Promocja na konta premium! więcej tutaj


Regulamin korzystania z serwisu Hostingowego wPlik.com


Postanowienia ogólne

Usługa wPlik.com - Bezpłatny dysk internetowy świadcząca usługę chmury plików, dostępna pod adresem www.wplik.com.

Serwis wPlik.com - Bezpłatny dysk internetowy służy do przechowywania i udostępniania przez Użytkowników plików innym osobom.
W ramach Serwisu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych przez Użytkowników.
Serwis jest przeznaczony do umieszczania przez Użytkowników plików, z których następnie mogą korzystać, za pośrednictwem sieci Internet.
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym) oraz praw i interesów Administratora.

Definicje

Administrator - właściciel serwisu wPlik.com
Serwis - serwis internetowy wPlik.com - Bezpłatny dysk internetowy
Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez administratora na rzecz użytkownika za pośrednictwem serwisu.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat, korzystająca z serwisu.
Hosting - udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerowni.
Rejestracja - formularz dostępny na podstronie serwisu ( https://www.wplik.com/register.html ) umożliwiający utworzenie konta użytkownika w serwisie.
Konto Użytkownika - zbiór danych w systemie teleinformatycznym administratora, zawierający informacje o użytkowniku.


Zasady Korzystania Z Serwisu

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu.
Konto w Serwisie pozwala użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu.
Użytkownik w ramach konta może przechowywać swoje pliki w dowolnych katalogach stworzonych w ramach konta.
Użytkownik korzystając z serwisu poprzez umieszczanie konkretnych plików, komentarzy lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania określonych w regulaminie licencji, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę serwisu. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem konta użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego konta premium lub środków zgromadzonych w programie partnerskim.
Administrator ma prawo do usuwania plików bez wcześniejszego powiadomienia właścicieli umieszczonych plików i osób postronnych.
Zabrania się zakładania kilku kont.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub opóźnienie w pobraniu przez użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.
Pliki o zawartości pornograficznej, łamiącej prawo lub prawo autorskie będą usuwane, a ich umieszczanie na serwerze jest zabronione.
Zabrania się umieszczania w serwisie plików pornograficznych z udziałem nieletnich, takie pliki będą usuwane oraz niezwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby.
Zabrania się korzystania z tymczasowych kont email.
Zabrania się używania programów (botów) generujących zapytania do serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).

Konto Użytkownika

1. Po rejestracji konta Użytkownik:

a) posiada limit transferu przesyłania,
b) może przechowywać pliki bez limitu na koncie użytkownika w jednym czasie,
c) może przesyłać plik, którego wielkość nie przekracza 5000Mb,
d) posiada limit w czasie pobrania następnego pliku,
e) pliki użytkownika przechowywane są automatycznie usuwane po upływie 30 dni od ostatniego pobrania,
f) administrator jest uprawniony do zamieszczania reklam na koncie użytkownika.

2. Po zakupie konta PREMIUM

a) użytkownik posiadający konto w serwisie może skorzystać z odpłatnych usług hostingu w ramach Konta premium zgodnie z ofertą dostępną w serwisie ( https://www.wplik.com/?op=payments ),
b) dostęp do usług w ramach Konta premium udzielany jest Użytkownikowi po dokonaniu przez niego zapłaty zgodnie z aktualnym cennikiem,

3. W ramach Konta premium Użytkownik:

a) może przesyłać i pobierać pliki z maksymalną dopuszczalną ze względu na infrastrukturę sieciową własną bądź Administratora prędkością przesyłu (upload) oraz pobierania (download) danych,
b) może przechowywać na Koncie użytkownika pliki bez limitu łącznej ich wielkości,
c) może przesyłać plik, którego wielkość nie przekracza 20000Mb,
d) może w ciągu 24H pobrać 50GB danych ( transfer resetuje się cyklicznie, po 24H od daty ostatniego pobrania odnowi się całokicie-jeżeli uzytkownik nie pobrał żadnych plików w tym czasie )
e) może pobierać jednocześnie nieograniczoną liczbę plików,
f) nie posiada limitu prędkości pobierania - prędkość zależna jest od dyspozycji łącza serwerowni oraz łącza jakim dysponuje użytkownik


4. Zwroty za konto premium:
a) serwis wplik.com nie zwraca pieniędzy za zakup konta premium.

Reklamacje

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza: https://www.wplik.com/contact/
Prędkości pobierania (downloadu) danych, zależą od wielu czynników i nie stanowią podstawy reklamacji
Administrator zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na zgłoszenia wynikajace z:
1. nieznajomości przez użytkownika regulaminu serwisu
2. pozyskania dostępu premium przez osoby trzecie, nie związane bezpośrednio ze stroną wPlik.com - Bezpłatny dysk internetowy (np. Aukcje, fora internetowe)
3. zapytaniem odnośnie zleconej wypłaty, wszystko zostało opisane w FAQ administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w osobiste konto użytkownika,aby móc naprawić zagadnienia dotyczące reklamacji


Postanowienia Końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu.
Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z jakiejkolwiek Usługi w ramach Serwisu.
Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie przez administratora.

Regulamin obowiązuje od: 20 czerwca 2021r. , zmiana wprowadzona w dniu 25.10.2022r.